Bloog Wirtualna Polska
Jest 1 269 790 bloogów | losowy blog | inne blogi | zaloguj się | załóż bloga
Kanał ATOM Kanał RSS

"Kiedy przeskoczysz, to i wtedy nie mów hop. Zobacz najpierw w co wskoczyłeś." Julian TUWIM

Kategorie

PATRIOTYZM CZY TYLKO POCZUCIE POLSKOŚCI

niedziela, 28 kwietnia 2013 15:45
Skocz do komentarzy

 

 

          W 13 numerze POLITYKI ukazał się bardzo interesujący esej Roberta Krasowskiego na temat patriotyzmu.1) Wyróżnia on dwa rodzaje polskiej jego odmiany: romantyczny oraz pragmatyczny i tak charakteryzuje swój stosunek do nich: Szczerze powiedziawszy, nie lubię polskiego patriotyzmu. Nie lubię obu jego twarzy. Taniego sentymentalizmu, którym osłania się zwykle życiową niezdarność. I banalnego prag­matyzmu pozbawionego konkretnych ambicji. Nie mogę też przeboleć pijackiego slalomu, jakim porusza się polski rozum, tego odbijania się od ściany do ściany, od jednej przesady do drugiej. 

         Punktem wyjścia rozważań autora była oczywiście smoleńska katastrofa i  działania polskich romantyków od siedmiu boleści. Nie chodzi mi o streszczenie tego materiału, lecz o wątki skłaniające do rozważań na temat mojej formuły stosunku do kraju, w którym urodziłem się i wciąż przebywam jako jego obywatel.

        

         Wśród informacji o obchodach 70 rocznicy powstania w getcie warszawskim znalazłem i tę, o sporej liczbie Polaków zgłaszających się do Żydowskiego Instytutu Historycznego z prośbą o odnalezienie ich żydowskich korzeni. Są wśród nich zarówno tacy, którzy mieli świadomość swego żydowskiego pochodzenia, jak również mający w tej sprawie niejasne nadzieje, chcący zmienić nie tylko swe obywatelstwo, lecz także narodowość. Nie wiem co ich motywuje do takiego kroku, toteż nie oceniam prób jego dokonania. Znajduję w tym jednak jeden z przejawów kryzysu odczuwania polskości przez Polaków, co ze szczególną ostrością objawiło się po ustrojowej transformacji i zaznaniu jej konsekwencji.

         W ostatnim numerze wspomnianego wyżej tygodnika inny znakomity jego publicysta - Jacek Żakowski, komentuje wyniki badania przekonań i stosunku do podstawowych problemów sfery publicznej w dziesięciu krajach Unii Europejskiej, którego to sondażu  dokonano dla hiszpańskiej fundacji BBVA.2) Polacy w odróżnieniu od większości Europejczyków nie śledzą wydarzeń, a zwłaszcza nie wysilają się, żeby je zrozumieć(…). Gdyby Polacy interesowali się sprawami publicznymi, toby rozumieli, że system o jakim marzą, jest połączeniem dwóch znanych Europejczykom, które w ostatnim półwieczu z hukiem się zawaliły. Państwa opiekuńczego, dostarczającego wszystkim pełnego bezpieczeństwa, które nie wytrzymało tworzonych przez siebie kosztów, i państwa neoliberalnego, pozwalającego, by gospodarka rządziła się sama, które nie wytrzymało nierównowagi tworzonej przez rynki.

         Do 1989 roku (jest to oczywiście data symboliczna), Polska była krajem tzw. realnego socjalizmu. Nie ulega wątpliwości, że system ten miał wiele wad i wymagał znacznej korekty, która odbyć się winna jednak na drodze ewolucji. Lecz Wałęsa, posługując się jak chłop cepem instrumentem dziesięciomilionowej „Solidarności”, wspierany nadto przez katolicki Kościół owiany nimbem szczególnej łaski bożej, która Polakom zesłała papieża ich nacji, realizował wytyczne swych doradców, którym intelektualnie pięt nie sięgał. Czyje oni realizowali wytyczne ? Świat rozdarty był między dwa polityczne obozy, a prezydent USA Ronald Reagan z niespotykaną determinacją w realizacji zaplanowanego celu, którym była likwidacja obozu socjalistycznego, wykorzystywał Polskę i wszelkie istniejące w niej środki pomocne dla pokonania politycznego przeciwnika.

         Tak ówczesną sytuację charakteryzuje amerykański historyk Peter Schweitzer w książce Victory czyli zwycięstwo, tajna historia świata lat osiemdziesiątych. CIA i „Solidarność” 3): Niemal 200 największych amerykańskich przedsiębiorstw nie tylko dzieliło się z Agencją informacjami, ale ponadto służyło za parawan dla agentów CIA. Było to jednym z podstawowych celów Caseya. Ci agenci okazali się niezastąpieni w pewnych operacjach zagranicznych. Niektórzy z agentów pracowali w Polsce jako biznesmeni, żeby uniknąć zdemaskowania przez ambasadę. Co miesiąc Casey otrzymywał podsumowanie osiągnięć Oddziału Zbiorów Narodowych.(str.196)

 

Współpraca z ruchem podziemnym za żelazną kurtyną była ryzykowna. Niełatwo było znaleźć  kanały przesyłania pomocy. Bill Casey wysłał memorandum do Claira George`a, nowego szefa Wydziału Operacyjnego. Chciał żeby zidentyfikowano ruchy opozycyjne i ustalono w jaki sposób można im pomóc.(str.260)

 

Jeśli jednak można było brać za przykład Polskę, to pomoc zewnętrzna  miała niesłychaną wagę. „Solidarność” otrzymywała około 500 000 dolarów rocznie z prywatnych dotacji zagranicznych, oprócz funduszy Agencji. Tylko od AFL-CIO pochodziło 300 000 dolarów. (str.261)

         Okazuje się zatem, że nie tylko po ustrojowym przełomie Polacy nie śledzą wydarzeń, a zwłaszcza nie wysilają się, żeby je zrozumieć. Jest to cecha, która od bardzo dawna dawała o sobie znać, a gdy dodać do tego kult Ameryki, to służalcza uległość, którą się ów kult przejawiał, tym bardziej wykluczała choćby próby realistycznego oglądu i osądu rzeczywistego usytuowania kraju w toczącej się globalnej batalii w latach 80.ubiegłego stulecia.

         Wróćmy jednak do tematu polskiego patriotyzmu. Taką charakterystykę tej postawy znajduję w Wikipedii: (…) postawa szacunku, umiłowania i oddania własnej ojczyźnie oraz chęć ponoszenia za nią ofiar; pełna gotowość do jej obrony, w każdej chwili. Charakteryzuje się też przedkładaniem celów ważnych dla ojczyzny nad osobiste, a także gotowością do pracy dla jej dobra i w razie potrzeby poświęcenia dla niej własnego zdrowia lub życia. Patriotyzm to również umiłowanie i pielęgnowanie narodowej tradycji, kultury czy języka. Patriotyzm oparty jest na poczuciu więzi społecznej, wspólnoty kulturowej oraz solidarności z własnym narodem i społecznością.

         Nie lubię emfatycznych zwrotów, których jest pełno w pierwszej części tej charakterystyki. Mój kraj to terytorium, język, kultura, lecz także ustrój, niesione z nim sprzeczności i rozwarstwienie społeczne. W 1772 roku, który jest datą pierwszego rozbioru Polski, zaczęła ona tracić niepodległość aż do zupełnego zniewolenia. To zapewne sprawiło, że zaczęto myśleć i mówić o niej w kategoriach religijnych Chrystusa narodów i podobnych bzdur, nadużywając pojęć miłości, wierności, gotowości oddania za nią życia itp. Po krótkim dwudziestoleciu niepodległości, nastał rok 1939 i czarna noc hitlerowskiej okupacji. A później, po odzyskaniu wolności, nadszedł czas tworzenia Polski ludowej, realizującej ideały polskich socjalistów i komunistów, lecz zarazem politycznego uzależnienia od ZSRR.

         Byłem na II roku studiów, gdy nastał polski październik, który uzmysłowił mi, że podjęliśmy trud stopniowego uwalniania się od tego uzależnienia. Wyraziłem już wcześniej pogląd, że bardziej cenię sobie stopniowe, dokonywane własnym wysiłkiem odzyskiwanie samodzielności, aniżeli nagłe uzyskanie jej w prezencie od innego mocarstwa, które podejmowało trud podporządkowanie sobie świata. Na jednym ze sztandarów rewolty dokonywanej przez „Solidarność” wielkimi literami wypisane było hasło uwolnienia się od uzależnienia od Związku Radzieckiego. W żadnym jednak miejscu na jego tkaninie, nie było informacji o przejęciu nad nami kurateli przez Stany Zjednoczone. A Polacy od lat miłowali ten kraj ponad wszystkie inne i wielu z nich okazywało wobec niego wręcz psią uległość.

         Mam taką własną tezę na temat niepodległości i suwerenności: są one tym pełniejsze, im więcej jednostek okazuje je w swym stosunku do innych krajów. Wystarczy dzisiaj popatrzeć w telewizor, posłuchać radiowych stacji albo rozmów młodych (nie tylko zresztą) ludzi, bełkocących między zdaniami w języku polskim po angielsku, by nabrać przekonania, że wyznawana przez nas formuła suwerenności i niepodległości da się wyrazić obrazem człowieka gniewną twarzą zwróconego na wschód i gołym tyłkiem wypiętym do wszelkiego używania na zachód.

         Odrzucam więc polski patriotyzm czerpiący wzorce w religii. Nie jestem ateistą, lecz skrajnym agnostykiem i religia, polski papież, a teraz papież Franciszek w najmniejszym stopniu mnie nie interesują. Szanując cudze odmienne poglądy, proszę jednak o uznawanie moich.

         Nie mam zatem najmniejszego zamiaru oddania życia za Polskę, służącą dzisiaj odrestaurowanej klasie kapitalistów i prywatnych właścicieli, których fortuny biorą się często z brutalnego rozgrabienia tego, co całe społeczeństwo tworzyło w czasach PRL. Nie mogę nabrać miłości do Polski Jana Kulczyka, Zygmunta Solorza czy rodowitego Polaka Germana Efromovicha, który bodajże w 2012 r. uzyskał polskie obywatelstwo uznawszy, że mu się to opłaci. Dzisiejsza Polska to ich kraj i głównie im władza III RP służy.

         Nie wyzbędę się natomiast poczucia polskości, które zobowiązuje mnie do doskonalenia znajomości języka, historii kraju, w którym urodziłem się i dożywam ostatnich lat oraz wielkiej sympatii dla polskiego krajobrazu. I tu wyczerpuje się moje umiłowanie polskości, w czym jest także wielka zasługa tak podłych instytucji, jak IPN, który czyni wszystko, by w najczarniejszych barwach przedstawić PRL – a więc Polskę w której wzrastałem, dojrzewałem, przeżyłem najlepsze swe lata i z którą wciąż się identyfikuję. Jeśli dla propagandystów III RP jest ona tylko czarną dziurą, to za nic mam ich III RP, a tym bardziej IV której perspektywa zdaje się nabierać coraz realniejszych kształtów.

____________  

1) Robert Krasowski, „Splot smoleński”, POLITYKA nr 13, 27 03 – 2 04 2013

2) Jacek Żakowski, „Czym się różnimy od innych narodów”, POLITYKA nr 17/18, 24 04 -7 05 2013.

3) Peter Schweitzer, op.cit., Polska Oficyna Wydawnicza „BGW”, Warszawa 1994.Komentarze do wpisu

Skocz do dodawania komentarzy
 • dodano: 10 września 2017 17:31

  Konfigurator

  Codziennie aktualizowane zestawienie orientacyjnych cen ubezpieczeń dla wybranych modeli marki VOLKSWAGEN. Pod nazwą Volkswagen Monetary Companies oferowane są usługi bankowe (przez Volkswagen Financial institution Polska S.A.), usługi leasingowe i mobilność (przez Volkswagen Leasing GmbH Sp. z. Oddział w Polsce) oraz usługi ubezpieczeniowe (przez Volkswagen Bank <a href="http://urll.eu/a6"> sneak a peek at this site</a> Polska S.A. oraz Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z. działające jako agenci ubezpieczeniowi).

  Produkt Volkswagen Bank Polska S.A. Oferta obejmuje wybrane modele z rocznika 2016 oraz 2017 przy skorzystaniu z ubezpieczenia komunikacyjnego i ubezpieczenia spłaty kredytu oferowanych przez Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy <a href="http://urll.eu/a9"> sneak a peek at this web-site</a> Sp. z. Podana rata miesięczna stanowi orientacyjną wysokość raty miesięcznej wyliczonej dla wskazanych powyżej założeń. Informacje podane w niniejszym dokumencie nie są prawnie wiążące i nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

  Zamieszczone na witrynie zdjęcia jedynie przykładowo obrazują prezentowane treści. Wypełnij Formularz Kontaktowy, a nasz konsultant skontaktuje się z Tobą i odpowie na wszelkie pytania. Informacje, <a href="http://urll.eu/a7"> discover this info here</a> w tym ceny podane w niniejszym dokumencie są aktualne do odwołania. Ze względu na pojawiające się akcje promocyjne możliwe są zmiany cen i wyposażenia modeli prezentowanych w niniejszym dokumencie.

  Ceny niektórych elementów mogą różnić się od podanych w zależności od wersji wyposażeniowej lub silnikowej. Ze względu na ograniczenia techniczne druku prezentowane zdjęcia mogą nie stanowić wiernego odbicia rzeczywistych struktur i <a href="http://urll.eu/aa">tiguan kalkulator</a> kolorów. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Niektóre elementy wyposażenia dodatkowego dostępne są tylko w połączeniu z innymi elementami lub konkretnymi wersjami wyposażeniowymi lub silnikowymi.

  Pod nazwą Volkswagen Monetary Services oferowane są usługi bankowe (przez Volkswagen Bank Polska S.A.), usługi leasingowe i mobilność (przez Volkswagen Leasing GmbH Sp. z. Oddział w Polsce) oraz usługi ubezpieczeniowe (przez Volkswagen Bank <a href="http://urll.eu/ab">vw golf gti wydajność</a> Polska S.A. oraz Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z. działające jako agenci ubezpieczeniowi).

  Ceny niektórych elementów mogą różnić się od podanych w zależności od wersji wyposażeniowej lub silnikowej. Ze względu na ograniczenia techniczne druku prezentowane zdjęcia mogą nie stanowić wiernego odbicia rzeczywistych struktur i <a href="http://urll.eu/a8">samochody nowe ceny</a> kolorów. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Niektóre elementy wyposażenia dodatkowego dostępne są tylko w połączeniu z innymi elementami lub konkretnymi wersjami wyposażeniowymi lub silnikowymi.

  autor

  blog: http://urll.eu/ab

 • dodano: 26 sierpnia 2017 18:55

  Auto Śliwka, Katowice

  Używamy plików tekstowych zwanych _cookies_ (_ciasteczka_), by uczynić naszą stronę łatwiejszą w użytkowaniu. Wyrażam zgodę na przesyłanie mi przez Spółki Powiązane, informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz na używanie <a href="http://urll.eu/ay">kredyt na samochód oblicz ratę</a> przez Spółki Powiązane, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, których jestem abonentem lub użytkownikiem końcowym, dla celów marketingu bezpośredniego usług lub towarów oferowanych przez Spółki Powiązane.

  Przez Spółki Powiązane rozumie się spółki powiązane z GRUPĄ PGD, których wspólnikiem, udziałowcem lub akcjonariuszem jest spółka HOLDING 1 Spółka Akcyjna Spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, ul. Rzemieślnicza 26, 30-403 Kraków, <a href="http://urll.eu/b0">biznes lease</a> wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000491677 (dalej jako Spółki Powiązane).

  Wyrażam zgodę na przesyłanie mi przez GRUPĘ PGD, informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz na używanie przez GRUPĘ PGD, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych <a href="http://urll.eu/b2">skoda fabia i combi</a> i automatycznych systemów wywołujących, których jestem abonentem lub użytkownikiem końcowym, dla celów marketingu bezpośredniego usług lub towarów oferowanych przez GRUPĘ PGD.

  Wyrażam zgodę na przesyłanie mi przez Spółki Powiązane, informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz na używanie przez Spółki Powiązane, telekomunikacyjnych urządzeń <a href="http://urll.eu/b1">skoda felicia model</a> końcowych i automatycznych systemów wywołujących, których jestem abonentem lub użytkownikiem końcowym, dla celów marketingu bezpośredniego usług lub towarów oferowanych przez Spółki Powiązane.

  Przez Spółki Powiązane rozumie się spółki powiązane z GRUPĄ PGD, których wspólnikiem, udziałowcem lub akcjonariuszem jest spółka HOLDING 1 Spółka Akcyjna Spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, ul. Rzemieślnicza 26, 30-403 Kraków, <a href="http://urll.eu/az">skoda octavia plichta</a> wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000491677 (dalej jako Spółki Powiązane).

  Wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych Spółkom Powiązanym i przetwarzanie przez Spółki Powiązane, moich danych osobowych (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, firma), <a href="http://urll.eu/ax">salony skody śląskie</a> w celach marketingu bezpośredniego produktów lub usług własnych Spółek Powiązanych, w celach statystycznych oraz przeprowadzania badań jakości produktów i usług oferowanych przez Spółki Powiązane.

  autor

  blog: http://Urll.eu/b1

 • dodano: 18 sierpnia 2017 15:31

  With thanks! It is definitely an impressive webpage.

  Here is my weblog - <a href="http://how-stop-snoring.eu">how-stop-snoring.eu</a>

  autor

  blog: http://how-stop-snoring.eu

 • dodano: 25 maja 2017 19:01

  : Always use search engines to look for any promotion code
  a shop may have. As people that dwell in Chicago know, the Green Mill was an outdated hangout of Al Capone also it however has that roaring 20s vibe.
  There are amounts of postal service schemes, mutual funds,
  house loans, bonds, shares, bank cards, insurance and list goes on.

  autor Patti

  blog: http://www.maephun.org/modules.php?name=Your_Account&op=userinfo&username=eteqiqoja

 • dodano: 24 maja 2017 1:02

  When I initially left a comment I seem to have clicked the
  -Notify me when new comments are added- checkbox and now every time a comment is added I get four emails with the same comment.
  Perhaps there is a means you can remove me from that service?
  Thanks a lot!

  autor adult toys

  blog: https://x-undomiel.tumblr.com/

 • dodano: 11 maja 2017 1:14

  In spite of one's low credit score it will be
  on your side to avoid wasting just as much money that you can for a deposit as this
  is likely to make your chances better of receiving a home loan. As the partners begun to notice their clients
  accumulating debt, it turned out apparent in their mind that there was little they might
  do as mortgage originators to help them out of their financial woes.
  t realize is small businesses proprietors live and die by those deductions.

  autor Christiane

  blog: http://doncastercarrepairs.com.au/UserProfile/tabid/61/UserID/891501/Default.aspx

 • dodano: 10 maja 2017 23:55

  To save from the exorbitant interest rates, refinancing mortgage gives you a solution to repay
  back your loan as well as save for other expenses. However it is unlikely that the senior citizen could possibly get your
  house improvement extension loan. Even the overseas Pakistanis think about this real
  estate property sector worth of their investment.

  autor Adolfo

  blog: http://afula.ru/forum/profile.php?action=show&member=6253

 • dodano: 06 maja 2017 1:12

  I am an ambassador for my local Chamber of Commerce.

  As folks who dwell in Chicago know, the
  Green Mill was an outdated hangout of Al Capone plus it however has that roaring 20s
  vibe. In an enterprise profile, write much more about whatever you have to give to your customer
  greater than about yourself.

  autor Sherryl

  blog: http://auat.org/groups/how-to-earn-at-roulette-by-discovering-what-wagers-to-make/

 • dodano: 27 kwietnia 2017 3:10

  I don't do this very often, but thank you for your article!

  It is very well written and has some awesome points.
  Subscribed.

  autor My blog

  blog: https://mysexcapadesblog.tumblr.com/

 • dodano: 10 marca 2017 4:01

  Passion the website-- really individual pleasant and great deals to see!

  My webpage <a href="http://www.Icsi.edu/capitalmarketweek/UserProfile/tabid/4706/userId/525182/Default.aspx">link</a>

  autor

  blog: http://www.Icsi.edu/capitalmarketweek/UserProfile/tabid/4706/userId/525182/Default.aspx

 • dodano: 31 stycznia 2017 12:06

  Wow, attractive portal. Thnx ...

  my blog post: <a href="http://www.colourlovers.com/lover/kaydenytox">link</a>

  autor

  blog: http://www.colourlovers.com/lover/kaydenytox

 • dodano: 24 stycznia 2017 0:44

  Wow, gorgeous portal. Thnx ...

  my webpage :: <a href="http://Mocarny.eu/1y">Mocarny Snoring</a>

  autor

  blog: http://Mocarny.eu/1y

 • dodano: 09 listopada 2016 6:47

  Swietny blog

  autor Pawel35

  blog: http://www.coursedemons.fr/index.php?option=com_easybookreloaded

 • dodano: 31 października 2016 12:15

  Fajna strona

  autor Dominika78

  blog: http://zoobars.by/forums/topic/zlece-napisanie-pracy/

 • dodano: 12 października 2016 22:40

  Dobry blog

  autor Zbynek47

  blog: http://www.productiveproduct.com/modules.php?name=Your_Account&op=userinfo&username=elikyse

 • dodano: 28 września 2016 20:18

  Miła strona

  autor Iga22

  blog: http://vasyan.me/blog/all/e2-nginx-dir-blog/

 • dodano: 18 sierpnia 2016 20:04

  Miły blog

  autor Dominika43

  blog: http://contrinfo.com/groupes/pisanie-prac-mgr/

 • dodano: 12 lipca 2016 8:49

  super wpis

  autor doda2437

  blog: http://paintballsaga.nl/paintball_forums/topic/pisanie-pracy-magisterskiej/

 • dodano: 28 lutego 2016 22:26

  Dobry post

  autor sumka2

  blog: http://yediaomi.com/home.php?mod=space&uid=71&do=profile

 • dodano: 08 lutego 2016 10:41

  super stronka

  autor zuzkazpoznania30

  blog: http://www.ssxoutdoor.com/home.php?mod=space&uid=57792

Zapamiętaj Nick

Zapamiętaj Blog

Wstaw emotikona

Akceptuję regulamin i zobowiązuję się do przestrzegania jego postanowień.

środa, 18 października 2017

Licznik odwiedzin:  457 914  

Kalendarz

« październik »
pn wt śr cz pt sb nd
      01
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

O moim bloogu

Kiedy przeskoczysz, to i wtedy nie mów hop. Zobacz najpierw w co wskoczyłeś (Julian TUWIM)

Głosuj na bloog


zobacz wyniki

Statystyki

Odwiedziny: 457914
Wpisy
 • liczba: 642
 • komentarze: 4217
Galerie
 • liczba zdjęć: 52
 • komentarze: 34
Punkty konkursowe: 300
Bloog istnieje od: 3174 dni

Lubię to

Wizytówka


Wiesław Poczmański

wirtualni.wp.pl forum.wp.pl